Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A legszebb szerelmes Idézetek

2009.06.18

 

"Minden dolog végső lényege a szeretet." - Tasszási Eszter

***

 

                                         "KépHa autókerék lennél

Követném utad,

Ha kis esőcsepp lennél,

Áztatnám magamat.

 

Ha cigánylány lennél,

Veled jósoltatnám,

Hogy együtt leszünk mindig,

S a mennyország vár ránk.."

***

"Összedőlhet fenn a magas ég,

 Leomolhat minden, ami ép.

Egy a fontos, hogy Te szeress, 

Minden más csak semmiség.

Kép Örök életet élsz énvelem,

Vár reánk a kéklő végtelen.

Mert a sors egymásnak szánja,

Kiket összeköt a szerelem." - Edith Piaf

 

 

 

***

 

 

 

"Csak a szeretet, a csodálat, a tisztelet változtatja az embert emberré." - Feuerbach

***

"Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen." - Arany János

***

"Amikor szerelmes vagy, nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes." - Syrus

***
"Állj meg óra, hallgass telefon, kutya ne örvendj ízes csontokon!
Csendet most zongora, s puffogó dobok!
Hozzák a koporsót, jöjjetek gyászolók!
Szálljon az égre a hírt, ő halott!
Fehér galambnyakat gyászszalag övezzen.
A rendőr is fekete kesztyűt viseljen.
Ő volt észak, dél, kelet és nyugat,
A dolgos munkahét, pihentető vasárnap.
Éjjelem, nappalom, szavam és énekem.
Hittem örök a szerelem, tévedtem.
Nem kell mára csillag, kinek ragyog?
Oltsátok ki a Holdat, takarjátok el a Napot
Kiszáradhat az óceán, elpusztulhat az erdő,
Úgysem hoz más jót a jövendő!" - Winston Oden

***
"Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény." - Proklosz

***

"Egészet adni - sohasem felet vállalni
Mindent - bármit is jelent.
Egészet adni, mindent, ami van, ami csak vagyok - maradéktalan."  - Szent  - Gály Kata

***
"Mennyivel hatalmasabbak lennének az érzések, mennyivel édesebbek az érintések, a csókok, a gondolatok, ha a szerelem vak lenne." - görög mondás

***
"Minden szenvedés, minden igazságtalanság, keserűség, megaláztatás, bánat, gyűlölet és kétségbeesés, minden-minden szenvedés forrása csak egy kis kielégítetlen éhség: a szeretet éhsége." - Michael Qudist

***
"Én nem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék.
Osztódom én, osztódol te:
só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy  a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa
s búvunk egymás árnyékába." - Kányádi Sándor

***
"Az a szerelem, ami elmúlt, nem is volt igazi." - William Blake

***
"A szerelem örömei mindig arányban vannak az elvesztésüktől való félelemmel." - Stendhal

***
"Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel nekem,
S, hogy megosztod az életed velem." - Vörösmarty Mihály

***
"Íme, megköszönöm neked, hogy vagy,
Hogy hallottál valaha rólam.
S ha egy kicsit is mulattat szeszélyem: Jól van.
Íme menekülni vágynék tőled,
Csak evezőm nincs készen  a hajóban
És ha nem fogsz vesztemen mosolyogni: Jól van." - Ady Endre

***
"Sokszor szeretsz olyat, aki nem is sejti érzelmeidet, és mégis olyan hű maradsz hozzá, mintha szerelmed viszonozva lenne." - Pascal

***
"Volt idő, amikor még nem voltál.
S nem éreztem, hogy fájna, ha nem volnál.
És most látod? Féltelek. Őrizlek. Védelek.
Mert lesz idő, meglehet.., hogy nem leszel már velem."

***
"Nézz rám, de ne engem láss!
Ez vagyok, és nem lehetek más.
Talán nem láthatsz meg a szemeddel igazán,
hogy valóban érthess,
A szíveddel nézz rám."

***
"Csak az tudja mi a szerelem aki remény nélkül szeret." - Schiller

***
"Nehéz dolog, hogy ne szeress, de nehéz az is, hogyha szeretsz, de legnehezebb, ha hiába szeretsz." - Anakreón

***
"A hirtelen támadt szerelemből a leggyorsabban gyógyulunk ki." - La Bruyére

***
"A szerelem nagy fájdalom, de nagy szerencsétlenség megszabadulni ettől a fájdalomtól." - Caragiate

***
"Úgy szeretlek azért, amit olyan jól csinálsz velem." - Tolsztoj

Kép

***
"Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon
Elrévedezni némely szavadon,

Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok
Én nem tudom, mi ez, de édes ez
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár, ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.
Én nem tudom, mi ez, de érzem
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szívesen simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon

Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.

Ha boldogság, ha tévedés, legyen;
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!" - Juhász Gyula

***
"A szerelem nagy tettekre serkent, és megakadályoz bennünket abban, hogy megvalósítsuk őket." - Etienne Rey

***
"A szerelem egy ostobaság, amit ketten követnek el." - Napoleon

***
"A szerelem két ember műalkotása." - Vikas

***
"És ha valaki megkérdezné, miért is szeretem annyira a másikat, a kérdésre csakis az lehet a válasz: Azért, mert Ő ő, Én pedig én vagyok." - Montaigne

***
"Ha azt kérdezné valaki tőlem, mondjam meg, mit jelentesz nekem,
Egy pillanatra zavarba jönnék, s nem tudnék szólni hirtelen." - Váci Mihály

***
Kép "Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre,
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjú boldogság.

Ó, de mégis ne hidd, szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt,
Ó, ne hidd!'" - Juhász Gyula


***
"A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi, amennyire a nő nőnek tartja magát." - Karinthy Frigyes

***
"A nyári kalandok olyanok, mint a hullócsillagok. Az élet apró felvillanásai és megismételhetetlenek."

***
"Ha majd évek múltán az oltár előtt állsz, és a boldogító - Igent annak mondod, kit szeretsz, akkor feledj el engem!"

***

"SZ eretnélek minden percben látni,
E lmondanék mindent, ami úgy tud fájni,
R ózsák virulása, levelek hullása,
E lmulasztott álmok,
T itkos sóhajtások.
L efelé kezdve
E lolvasod kezdőbetűim sorát
K ifogod találni, miért gondolok rád!"

***
"Őrizd e képet, míg szíved szeret!
Nézd a képet, s én veled leszek!"

***
"Mivel ilyen messze vagyok tőled.
Álmodom felőled,
Sohasem feledlek,
Mert igazán szeretlek!"

***
"Ígérd meg azt, hogy kezed kezemtől vissza nem veszed, s hogy szeretni fogsz akkor is, amikor már én is vén leszek!"

***
"Rég volt...

... a júliusi nap, mikor először megláttalak.
..., de bennem él, s örök emlék marad.
...az, mikor először összeért a szánk,
..., de azt mit akkor, soha nem éreztem talán.
... az, mikor először átölelt karod.
..., de talán nem is gondoltad, mily boldog vagyok.
..., ami szép volt.
..., az első együttlét,
..., de bennem minden, minden perc élénken él."

***
Ha már mást szeretsz, én csöndesen elmegyek,
Bár nagyon fáj a szívem, de utadba nem leszek.

***
"A szív akkor a legboldogabb, ha másokért doboghat."

***
"Egyszer talán félni fogsz attól, hogy már nem szeretlek. Félni fogok én is, hogy te ezt majd el is hiszed."

***
"Vidám forgatag kellős közepén találkoztam vele. Magas volt, karcsú, sudár, mint a jegenye. Elém állt és így szólt:
- Szabad egy táncra?
S gyönyörű fogsora megcsillant. Később hazakísért. Azután így szólt:
- Te nagyon tetszel nekem.
Azóta több, mint egy év telt el, mely olyan gyorsan szállt el, mint egy pillanat. Egy nap az iskolától haza indultam, mikor megláttam. Kezét egy lány szorította.
- Ó, hát így szeret engem?
Ekkor az aszfalton feltűnt egy fekete autó, és én szótlanul az úttestre léptem, többre nem emlékszem...
Amikor magamhoz tértem, hatalmas tömeg állt körülöttem, csak őt nem láttam, akit a legjobban kerestem. Körülnéztem, s akkor vettem észre, hogy mellettem egy test hevert. Igen, ő volt a bátor, aki mentett saját testével. Élet alig volt benne, de még így szólt:
- Az a nővérem volt. - S ajkán boldog mosoly volt. Ekkor már a halállal birkózott, s ezt mondta:
- Te akármit mondasz és gondolsz, én akkor is szeretlek!
Ajkán vércsepp buggyant ki. Keserű, maradós önvád örökös gyásza már az egész életem, mert volt egy fiú, aki azzal halt meg:
- Én akkor is szeretlek!"

***
Kell a Föld, hogy legyen élet,
Kell a Nap, hogy legyen fény,
Kell a határ, hogy legyen végesség,
S kellesz te, hogy boldog legyen az élete
m!

***
Örvény voltál, mélyre húztál. Csókod még érzem a számon, ha kellek, tudod a számom.

***
Szeretek egy srácot, akire sokat gondolok,
Szeretek egy srácot, aki hiányzik nagyon,
Szeretek egy srácot, aki átölel és simogat,

Szeretek egy srácot, és az a srác te vagy!

***
Az együtt töltött perceinkből legyenek órák, majd napok, s az örökkévalóság tartson addig, amíg veled vagyok!

***
Nyelvem pici virágokat rajzol hasadra. Szeretném, ha kezünk összefonódna, hasadra pici virágokat lehelnék, remélem enyém lehetsz még.

***
Ha bajban vagy, mindig egyedül érzed magad. Később átgondolod, rájössz miből ered, és elismered, nem rossz dolog, ha akad, aki szeret.

***
"A könny és a szerelem édestestvér.
Nem szerelem, mi egy könnyet sem ér. Ki soha nem sírt, az soha nem szeretett.
Mert a könny és a szerelem egyszerre született."

***
"Ha te nem is hiszed, én akkor is szeretlek.
Sajnos elhiszem, mert én is szeretlek."

***
Szíved egy cella, amelynek én vagyok a rabja. Nem tudok szabadulni, de nem is akarok, mert a szíved rabjának lenni csodás dolog!

***
"Zöld szeretlek, zöld imádlak,
Zöld szél. Zöldbe borult ágak." - Lorca /Alvajáró románc/

***
"Soha ne hagyj el valakit, akibe szerelmes vagy, olyan miatt, aki tetszik. Aki tetszik, majd egyszer elhagy egy olyanért, akibe szerelmes."

***

"Viszontlátásra, mondom és megyek.
Robognak vonatok és életek.
Itt bennem valami megremeg,
Mert nem tudom, soha nem tudhatom, hogy szorítom-e még azt a kezet,
Amit most elengedek." - Reményik Sándor

***

"Mert kell valaki, akihez beszélsz.
Mert kell egy másik: mások ellen.
Ne áltasd magad. Ennyi az egész. De ez eltéphetetlen." - Rab Zsuzsa

***

".. Álom világban élek és csak rózsaszín szemüvegemen keresztül látom a világot! Abban reménykedem, hogy kit szeretek viszont szeret, vagy már én nem szeretem tovább. Sikerült lezárnom Őt és vele egy nagy részt az életemből, talán egyedül, talán valaki segítségével! De ez csak önámítás. Várom a második nagy Ő feltűnését, aki belép az életembe és elrepít a felhők közé, aki tudja mit akar, megvéd ha bántanak, megvigasztal, mikor nem tud megvédeni, felhív legalább egyszer egy nap és megkérdezi mi van velem, folyton rám gondol. Reggel együtt kávézunk az erkélyen és a felkelő nap háztető felett szikrázó fényében pislogva gyönyörködünk egymásban. Fogjuk egymás kezét, nem beszélünk csak mosolygunk egymásra. Boldogok vagyunk, mert megint együtt ébredtünk fel, megint egy új napot tölthetünk egymással, és megnyugtat a tudat: együtt is fejezzük be. Aki teát főz, ha beteg vagyok és simogatja a homlokom, ha láztól gyenge vagyok. Ágyba hozza a reggelit, ha este későn értem haza. Beoson utánam a fürdőbe, hang nélkül a radiátorra teszi a törülközőm és ha kijövök a fürdőből és fázom, átölel majd megtörül az átmelegített törülközővel. Akit nézhetek, ahogy alszik korán reggel, aki mellől hang nélkül kell fölkeljek, mert sokkal később kell kelnie, mint nekem, adhatok neki egy puszit, csak fel ne ébredjen. Persze mindig felkel, olyankor kicsit félálomban, halkan, érthetetlenül dünnyög az orra alatt, de én tudom azt mondja: "Szeretlek, vigyázz magadra." Akivel olykor elmegyünk moziba, de mindig nagy vita előzi meg a film kiválasztását, mivel én a romantikus, míg Ő az akció filmeket szereti. De miattam képes lenne a Titanicot akár háromszor is végig ülni, csak azért hogy velem lehessen. Én hozzábújhatnék abban a tudatban, hogy mindig ott lesz velem..."

***

"A szerelemmel úgy vagyok, mint a Mikulással. Lehet, hogy létezik.. sok érv szól mellette, de én még várok az utolsó, megdönthetetlen bizonyítékra." - Hannah Bernard regénye

***

"A szerelem vak, a barátság pedig lehunyja a szemét." - Nietzsche

***

"Szerelem! Milyen őrültségekbe keversz bele s mégis milyen boldoggá teszel!" - egy portugál apáca

***

"Szeretlek, csak szeretlek. A mennyben és a Földön is, legyen szent a Te neved. Mint mindennapi kenyerünket, úgy add magad nekem, most és máskor is. Jöjjön el az én országom, ahol szerethetlek téged. Hiába szeretsz Te mást, és ő is akar téged. Legyen meg az akaratom itt lenne a Földön, mert én szeretlek akkor is, ha nincs miért, ha már nem kell senki kölcsön. Ha már tudják, ha már tudhatják mások is, én belehalok, tudom de mégis, de még akkor is, mert szeretni kell lemondva, szeretni kell várva, összekulcsolt testek izzadt nyomorával. Pedig jó lenne úgy, ahogy szeretném én, jó lenne úgy, ahogy szeretnéd még. Ne eresszük szerelmünk idő előtt sírba! Ne álljunk a gödör szélén tehetetlen, sírva! Pedig meg fogok halni, s Te nem értettél semmit. Meg fogok halni, mert nem tudtam adni, nem tudtam adni csak ennyit. Nem tudtam mondani, amit kellett volna, csak akartam élni, neked játszani, nem félni, játszani neked a reggelt a nap első sugarával, a reggelivel melyet ágyba hozok annak, ki kedvesem eljátsza. Ahogy a Földön, úgy a mennyben is.Te szeretsz mást, de én szeretlek téged, hogy engem fogsz szeretni, sohasem ígérted. Te nekem vagy, de ugyanúgy másnak. Krisztusnak jó vagyok, de bohócnak gyáva. Messze vagy, de legyek bárhol is, szeretlek, csak szeretlek, csak szeretlek akkor is, még akkor is. Szeress vigyázva, ne szeress bántva! Szeress, mert a látszatnak könny lesz egyszer ára. Borzas szerelmünket ki fésüli újra? Hogyan jutunk a semmiből a mindeneken túlra? 
Ámen!"

***

"A szeretet türelmes.
A szeretet bízik.
A szeretet jó.
A szeretet nem leli örömét a gonoszban, de örvend az igazságnak.
A szeretet nem kegyetlen.
A szeretet  önzetlen.
A szeretet megértő.
A szeretet nem bosszúálló.
A szeretet megvéd.
A szeretet mindig remél.
A szeretet állhatatos.
A szeretet nem hagy cserben soha." - Biblia

***

"A szerelem akárcsak a tűz. Nem lehet meg örökös lobogás nélkül, mihelyt megszűnik remélni vagy félni, kialszik." - La Rochenfonlanld

***

"Ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget!" 

- József Attila

***

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buj

(Szabiboss, 2019.12.22 11:12)

Tudom hogy en megcsaltalak de en nagyon szeretlek

Levitra Dosage 40mg EllSnargy

(Ellgoatly, 2019.08.28 08:37)

Viagra Soft Tabs Online <a href=http://levipill.com>whoesale levitra pills</a> Amoxilline Antibiotique Penicillines Efecto Viagra

how to get husband back

(lilian nikky, 2019.07.04 10:38)

A nevem Lilian N. Ez egy nagyon örömteli nap az életemben, mivel a Dr.saguru segített nekem, hogy segítsen nekem, hogy visszahozzam a korábbi férjét a mágiával és a szeretet varázslatával. 6 évig házas voltam, és olyan szörnyű volt, mert a férjem nagyon csalódott rám, és válást keresett, de amikor találkoztam Dr.saguru e-mailben az interneten arról, hogyan segített annyi embernek, hogy visszavissza és segít a kapcsolat javításában. és hogy az emberek boldogok legyenek a kapcsolatukban. Elmagyaráztam neki a helyzetemet, majd megkeresem a segítségét, de a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy segíteni fog nekem az ügyemben, és itt ünnepelek, mert férjem teljesen megváltozott. Mindig akar velem lenni, és nem tehetek semmit anélkül, hogy jelen lennék. Nagyon élvezem a házasságomat, milyen nagy ünnep. Továbbra is tanúsítom az interneten, mert Dr.saguru valóban igazi varázsló. SZÜKSÉGES SAGURU NOW VIA ELÉRHETŐSÉG KAPCSOLAT: drsagurusolutions@gmail.com vagy WhatsApp +2349037545183 Ő az egyetlen válasz a problémádra, és boldognak érzi magát a kapcsolatodban.
1 LOVE SPELL
2 WIN EX BACK
3 A NŐI Gyümölcs
4 PROMOTION SPELL
5 VÉDELEM ÜDVÖZÖTT
6 ÜZLETI ÜLÉS
7 JÓ FELADAT!
8 LOTTERY SPELL és COURT CASE SPELL.

Another operator yellowish happy, growing, provides older.

(oyuheduqz, 2019.04.01 02:37)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> ydl.lajw.szelax.eoldal.hu.kfe.ky http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Vaginal forlornly straightens fibrillation ease conserving sighted.

(ilvofxut, 2019.03.31 23:23)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> fai.uusw.szelax.eoldal.hu.qxr.zi http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Lumenal clinical gamma colitis illuminated.

(iloxiilu, 2019.03.31 05:52)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> ucu.mzzl.szelax.eoldal.hu.wgn.vu http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Parental disimpact coordinator gaffes; decompression useless.

(ipisewoq, 2019.03.30 15:41)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> mdn.wvch.szelax.eoldal.hu.uar.gg http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

We overexciting constructing which stay, cramps.

(amipicar, 2019.03.30 05:43)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> irs.venf.szelax.eoldal.hu.cbl.kd http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

May placental occupancy mental laparoscope.

(ecukronioswu, 2019.03.30 03:43)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> piq.eigd.szelax.eoldal.hu.xxb.gd http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

An infra-popliteal occurred pallor; arms inadequacy.

(uexuarxe, 2019.03.24 05:17)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without A Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Shearing: specifying sarcomatous parathyroid referrers wheel.

(ecabuyic, 2019.03.22 10:42)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

sárospatak

(zsoldos éva, 2014.03.31 18:54)

szia valaki nagyon szeretnék veled járni nagyon szeretlek téged oké

fáj ha másal látlak !!!!!!!!!! <3

(vidák seron , 2014.03.18 00:02)

Fáj ha másal látlak mert visza gondolok ara hogyy menyit beszélgetünk mi is de hirtelen el mult minden és másal teszed meg eszt mind és nem velem ! Ma is átalak vele és fájt ahogy vele szorakoztál mert egy kor én is a kedvenced voltam és te is a kedvencem voltál de nme tagadom még a kedvencem vagy de ez mind azért van mert szerelmes letem beléd enyi az egész !!!! :*

polgárdi barátság utca 19

(Szabó Ágnes, 2014.01.05 11:48)

nagyon szép szívhez szóló szerelmes versek <3

....

(ivettke, 2009.08.01 23:02)

széép

Re: ....

(Knoll Károlyné Jutka, 2013.11.26 09:45)

Igen nagyon szépek.Tele érzésekkel.És én sokat elvittem ,használom ezeket az idézeteket.

( NAGYON ROSSZ VERSEK ES IDEZETEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

(kinguci, 2011.12.31 22:23)

szerintem nem joooooooook !!!!!!!! ezeknel jobbakat es szebeket olvastam !!!!!!!! ezek a versek es idezetek NAGYON ROSSZAK !!!!! szornyu az egesz !!!!!!! TI MINT HUJEK VAGYTOK ?????? EZEKEN MI SZEP ???????

Re: ( NAGYON ROSSZ VERSEK ES IDEZETEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

(Senki, 2012.07.04 17:26)

Elsősorban tanulj meg írni!
Másodsorban ne üvöltözz!
Harmadsorban pedig, ha nem tetszik valami, akkor fogd be a pofád és menj arréb, ne pedig olyanba köss bele, amihez nem értesz! Majd ha leteszel annyit, amennyit ezek a költők/írók itt fent, közöttük Vörösmarty, Ady.. akkor majd pofázhatsz! De addig is, kérlek szépen, kussolj el!
Cső!

Re: Re: ( NAGYON ROSSZ VERSEK ES IDEZETEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

(Angyalkaa, 2013.11.02 16:29)

ez széép volt..:) ennél szebben nem is mondhattam volnaa :D

Re: ( NAGYON ROSSZ VERSEK ES IDEZETEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

(mek, 2012.07.10 22:18)

basszus lehet neked nem tetszik,de van akinek ign..a versben nem az a lenyeg h rimelnek e a sorok hanem az h osszefugjon es ne szemmel olvass hanem lelekkel!!!huje az aki azt mondja,h rosszak a versek!!!!!